IT-projektkoordinator søges til DMVO

Har du erfaring med it projekter? F.eks. som projektdeltager eller projektkoordinator, og ser dit næste naturlige karriereskridt indeholde perspektiver om at påtage dig mere ansvar i forhold til at gennemføre og overvåge kritiske aktiviteter og kommunikation med mange aktører? Er du vant til at arbejde selvstændigt og klar til at tage initiativer, som sikrer overholdelse af planer og aftaler? Så er her muligheden for bruge dine erfaringer fra mangeartede opgaver i både ind- og udland samt udleve dine ambitioner i en nyere organisation, der skal implementere et europæisk verificationssystem, som skal sikre patientsikkerheden i EU.

Baggrund

Dansk Medicin Verifikation Organisation (DMVO) har til formål at etablere, administrere og drive et nationalt datalagringssystem, som skal afsløre forfalskede lægemidler. Alle receptpligtige pakker medicin skal fremover have en 2D-datamatrix stregkode, som af producenter eller parallelimportører checkes ind i en fælles europæisk database, inden den markedsføres i Europa. Når lægemidlet udleveres til patienter på de danske apoteker og sygehuse, skal det checkes ud af systemet igen. På trods af den relativt enkle beskrivelse er der tale om en meget kompleks løsning, med mange parter og stakeholders involveret både nationalt og i EU.

DMVO’s sekretariat, hvor du bliver ansat, leder projektet, er ansvarlig for involvering af myndigheder og interessenter, varetagelse af administration, økonomi etc. Selve verifikationssystemet udvikles og leveres af en ekstern leverandør i tæt samarbejde med de nationale lande og den europæiske organisation.

DMVO har til huse i tilknytning til Lægemiddelindustriforeningens domicil på Lersø Park Allé i København og her vil du være en del af et spændende videns- og udviklingsmiljø.

Din profil

Din formelle uddannelse er ikke afgørende, men den har formentlig sit afsæt i en it orienteret basis. Det forventes, at du har erfaring med udvikling, implementering, herunder test, af it projekter, og at du kan dokumentere dine resultater, eventuelt via referencer.

Du forstår og anvender project management discipliner, som f.eks. analyse, aktivitetsbeskrivelser, estimering, teamopfølgning m.v. En baggrund med indsigt i agilt udviklingssetup, vil være en fordel. Du kender til at definere og implementere nye serviceprocesser. Indsigt i tilrettelægning af test og sikring af testprocessen bliver gennemført på betryggende vis, vil også være en fordel, at du har erfaring med. Du er fortrolig med at forhandle i skrift og tale på både dansk og engelsk.

Du er vedholdende og bliver ved, indtil du opnår det ønskede resultat. Du har stor arbejdskapacitet, og du formår at bevare overblikket, også i pressede situationer. Du har stort fokus på at være løsnings- såvel som resultatorienteret; men uden at gå på kompromis med sikring af gode samarbejdsrelationer.

Ansvarsområder

Du vil som it-projektkoordinator i tæt samarbejde med DMVOs øvrige team arbejde med og tage ansvar for:

 • Kommunikationsaktiviteter
 • Koordinere aktiviteter i forhold til buy-in på projektets aktiviteter
 • Hands on planlægning og afholdelse af workshops og organisering af træning for alle relevante aktører
 • Koordinering og planlægning af roll out med ekstern leverandør
 • Sikring af implementering og follow up med ekstern leverandør
 • Håndtering af issues og risks i relation til krav, udvikling og udrulning
 • Change Managment
 • Test herunder UAT
 • Servicedesk/helpdesk
 • Sikring af problem solving
 • Medvirke til brugeradministration
 • Overdragelse til daglig drift

Om DMVO

DMVO blev stiftet november 2016 for at sikre, at Danmark overholder EU-rettens krav om etablering af et nationalt datalagringssystem pr. 9. februar 2019. Den øverste ledelse udgøres af bestyrelsen – som består af seks medlemmer udpeget af Lægemiddelindustriforeningen, Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler, Foreningen for Parallelimportører af Medicin og Parallelimportørforeningen af Lægemidler i fællesskab ét medlem, Danmarks Apotekerforening, Megros og Amgros. Der er gennem årene etableret et meget tæt samarbejde med alle dele af pharma industrien Den daglige ledelse varetages af en sekretariatschef, som bliver din nærmeste chef. DMVO’s sekretariat har til huse på Lersø Park Alle 101 i København i tilknytning til Lægemiddelindustriforeningen (Lif), Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI) og DLI Market Intelligence APS, og DLI som er hovedaktionær i DMVO APS.

Del gerne 🙂
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone