Softwareudvikler til KIAtec

Vores kunde, KIAtec, står overfor en række nye og meget spændende udviklingsopgaver og projekter indenfor sundheds- og velfærdsområdet. Derfor har de brug for at supplere deres nuværende stab med en ny kollega.

Hvis du er kvik og motiveret til at præge den fremtidige arkitektur, kan du blive deres nye kollega, og være med til at bygge nye innovative løsninger med de nyeste teknologier, herunder microservices, docker, K8S og AI.  

Din opgave og rolle

Du kommer til at indgå i alle led af udviklingen, og får stor mulighed for at sætte din erfaring og viden i spil. Ideelt set har du en relevant videregående IT-uddannelse og har erfaring med udvikling i PHP. KIAtec har få faste udviklere og supplerer ad hoc fra de bedste udviklingshuse. Du bliver en del af det faste team.

Som person er du nysgerrig, initiativrig, analytisk og kan se nye muligheder. Du brænder for at udvikle systemer med høj kvalitet og trives med at skulle bidrage til udviklingen af noget, som er nyt, og hvor der løbende skal træffes vigtige beslutninger om både arkitektur og løsningsmodeller.

Dit engagement og personlige drive betyder, at du har viljen til at komme i mål. Samtidig har du også gennemslagskraft og evner at argumentere konstruktivt for den bedste faglige løsning, også når der kan være faglig uenighed. Da KIAtec er en organisation i konstant udvikling, er det ligeledes vigtigt, at du er omstillingsparat og fleksibel og har lyst til at udvikle dig i nye retninger.

Teknologierne

Platformen kører som SaaS baseret på følgende koncepter, teknologier og værktøjer: Cloud, linux, k8s, Docker, microservices, Jenkins, PHP, Slim, Postgres, PHPStorm, RabbitMQ, Git/Bitbucket, Atlassian, SOA, EDA, AI, Ionic, Angular, node js, bootstrap, sass m.fl.

Platformen er baseret på den fællesoffentlige rammearkitektur, der definerer byggeblokke med informationsobjekter der implementeres som microservices. Rammearkitekturens Mox-koncept definerer eventbaseret integration til dataudveksling med registre og fagsystemer.

Platformen tilbyder userinterface på mobile-devices (android og iOS) og web-browser samt serviceinterface baseret på rest.

________________________________________________________________________________________________

Hvem er KIAtec?

KIAtec er en iværksætter-virksomhed med snart 3 år på bagen. De har stærke kompetencer indenfor it og sundhed og brænder for at bygge nye og innovative løsninger på sundheds- og velfærdsområdet med fokus på den enkelte borger i centrum.

KIAtec udvikler nye og unikke løsninger til større offentlige og private velfærdsaktører som kommuner, regioner, forsikrings- og pensionsselskaber, pensionsmæglere, samt større private virksomheder.

Løsningerne bygges alle på deres egenudviklede integrationsplatform CareX, hvor brugeren kan sætte egne data i spil på en helt ny måde.

Du kan læse mere om virksomheden her