Terms of use

Recruit IT er registreret hos og godkendt af Datatilsynet. Vi overholder alle krav jf. GDPR samt har sikret os de nødvendige aftaler med vores dataleverandører. Dette betyder at vores håndtering af kandidaters informationer er godkendte og ensartede.

Som kandidat til opslået stilling, eller til optagelse i emnebank, giver man som kandidat sit samtykke til, at Recruit IT må behandle personoplysninger i henhold til de anførte formål. Oplysninger kan blive videregivet til kunder og andre, dog aldrig uden kandidatens accept. Oplysningerne er opgivet frivilligt, og der er informeret om rettigheder ifølge “loven om behandling af personoplysninger §5.” www.datatilsynet.dk.

 

Recruit IT indhenter og behandler personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for:

(1) at etablere og vedligeholde et ansættelsesforhold eller et bemandings-/placeringsforhold,

(2) at vurdere egnethed til en stilling eller en opgave, samt at informere om relevante muligheder, at tilbyde undervisningsmuligheder og ydelser i forbindelse med karriereskift, og at aftale ansættelse eller opgaver for kandiater,

(3) gennemførelsen af vores overordnede leverandørforhold, ledelsesservice på stedet og aftaler om outsourcing,

(4) formål, der vedrører personlig forbedring, udvælgelse og bedømmelse, (v) at informere om andre ydelser, som vi tilbyder, og

(5) at administrere erhvervsmæssig risiko, afgørelse og forsvar i forbindelse med retlige krav og sagsanlæg, overholdelse af retskendelser og andre retlige forpligtelser og lovgivningsmæssige krav.

Vi indhenter og behandler kun følsomme personoplysninger [www.datatilsynet.dk] med kandidaters samtykke eller i situationer, hvor vi skal overholde retlige forpligtelser.

De personoplysninger, som opgives til Recruit IT, kan blive videregivet til alle enheder i Recruit IT´s organisation, herunder leverandører, der arbejder på vores vegne, udbydere, der måske medvirker til kandidatudvælgelse, til kunder, både i ind- og udland, og hvor vi i øvrigt er forpligtet til at gøre dette, fx pga. en retskendelse. Personoplysninger kan blive overført til lande uden for Europa, herunder også til lande der ikke har tilsvarende persondatalovgivning. I hvert tilfælde har Recruit IT taget skridt, der skal sikre, at alle overdragne oplysninger bliver behandlet med den fornødne sikkerhed og i overensstemmelse med de retlige betingelser.

Såfremt en kandidat ønsker fuld indsigt i opbevaret materiale, eller ønskes al information slettet,  kan dette ske ved henvendelse til Recruit IT.

Kandidater har altid ret til at få adgang til, at opdatere personoplysninger i overensstemmelse med “loven om behandling af personoplysninger,§5, stk 4” [www.datatilsynet.dk]
Vedrørende adgang, opdatering og spørgsmål er du velkommen til at sende os en e-mail.

 

Databehandling

I det omfang at Recruit IT behandler data, hvor Kunden er dataansvarlig, handler Recruit IT alene efter instruks fra Kunden. Recruit IT skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. Recruit IT skal på Kundens anmodning give Kunden tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

Alle vores godkendte databehandlere samt aftale kan oplyses ved henvendelse.

Vi anvender følgende dataleverandører i forbindelse opbevaring samt håndtering af data:

Microsoft, Master Danmark, HR-skyen samt LinkedIn.