CSR profil

CSR – Vores ansvar  

Hos Recruit IT er vi særligt opmærksomme på vores sociale og miljømæssige ansvar i vores forretningsaktiviteter. Vi værdsætter vores relationer og behandler alle lige – både medarbejdere, kunder og kandidater, uanset etnicitet, køn, religion og baggrund. Vi bidrager til mangfoldighed – også på arbejdsmarkedet.

Vi stræber efter at bidrage direkte til vores CSR-profil ved at ændre, hvad vi kan, for at gøre en forskel. I forhold til dette kræver vi ansvarlighed fra vores kolleger, kandidater og kunder.

Vi mener, at arbejdsmarkedet skal karakteriseres som både motiverende og meningsfuldt for alle, og at medarbejderne skal kunne realisere deres potentiale og fortsætte med at udvikle deres kompetencer indenfor den position de har.

Selvfølgelig er vores forretning baseret på anstændighed, hvor vi ikke tolererer bestikkelse og korruption. I forhold til miljø og klima igangsætter vi løbende initiativer, der skal reducere vores miljø- og klimaposition i vores hverdag. Vi arbejder målrettet på at reducere vores CO2-udledning. Vi bruger ofte videokonferencer som et alternativ, og hvis det er muligt, bruger vi samkørsel og benytter offentlig transport. Vi undgår unødvendig udskrivning og reducerer vores energiforbrug ved at bruge ny teknologi.

 

Stop Papirspild mærket

 


Kræftens Bekæmpelse har til formål at samle den danske befolkning i en stærk, aktiv indsats mod kræft. Målet, at finde en kur mod kræft, er svært at nå,
men det er ikke desto mindre det mål, TV2 og Kræftens Bekæmpelse har. Kræft er en fælles sag, der kræver en fælles indsats, så vi står sammen og kæmper sammen.

Kræftens Bekæmpelse er en helhjertet aktion, hvor vi håber på nye måder og metoder til at finde en kur mod kræft. Det er den største indsamling mod kræft i Danmark, hvor vi står sammen; borgere og virksomheder, i forsøget på at finde en kur. Hos Recruit IT støtter vi hvert år Kræftens Bekæmpelse.

Det gør vi, fordi kræft er en alvorlig og udbredt sygdom, som vi skal bekæmpe sammen. Vi ved godt, at vi alene ikke kan nå målet om at helbrede kræft – men med vores bidrag kan vi måske gøre en forskel for kun én person – og det ville betyde alverden for os!