CSR profil

CSR – vores ansvarlighed

Hos Recruit IT er vi særligt opmærksomme på vores sociale og miljømæssige ansvar i vores forretningsaktiviteter. Vi vægter vores relationer højt og behandler alle lige – både medarbejdere, kunder og kandidater uanset etnicitet, køn, religion og baggrund. Vi bidrager til mangfoldighed og diversitet – også på arbejdsmarkedet.

Vi forsøger at bidrage direkte til vores CSR-profil ved at ændre på de ting, som vi kan gøre noget ved. Det gør vi eksempelvis ved at bidrage til et mangfoldigt arbejdsmarked, der kan rumme og realisere alles kompetencer og evner. Vi stiller i den forbindelse krav om ansvarlighed hos vores medarbejdere, kandidater og kunder.

Vi mener, at arbejdsmarkedet skal kendetegnes ved at være motiverende og meningsfuldt for alle og medarbejdere skal kunne realisere deres potentiale og udvikle deres kompetencer i den stilling, som de besidder.

Vores forretning er naturligvis baseret på ordentlighed, hvor vi ikke tolererer bestikkelse og korruption.

På det miljø- og klimamæssige område iværksætter vi løbende initiativer for at reducere vores miljø- og klimamæssige aftryk. Vi arbejder målrettet på at nedbringe vores udledning af CO2. Vi anvender ofte videomøder som alternativ, og hvis det er muligt benytter vi os af samkørsel og bruger offentlige transportmidler. Vi undgår unødige print og reducerer vores energiforbrug ved anvendelse af ny teknologi.

 

Stop Papirspild mærket

 

Knæk Cancer er en ambitiøs overskrift. Men det er ikke desto mindre det mål, TV 2 og Kræftens Bekæmpelse har sat sig. Ikke alene, men sammen med danskerne, for kræft er en fælles sag, som kræver en fælles indsats.

Knæk Cancer er helhjertet handling og et håb om nye veje og metoder til at komme kræften til livs. Det er Danmarks største indsamling mod kræft, hvor vi står sammen, borgere og virksomheder, om at knække cancer.

Hos Recruit IT støtter vi hvert år Knæk Cancer, for kræft er en alvorlig og meget udbredt sygdom, vi skal bekæmpe sammen. Vi ved godt, at vi alene ikke kan “knække” cancer. Men med vores bidrag, kan vi måske gøre en forskel for bare én – det er det hele værd!