CSR profil

CSR – vores ansvarlighed

Hos Recruit IT er vi særligt opmærksomme på vores sociale og miljømæssige ansvar i vores forretningsaktiviteter. Vi vægter vores relationer højt og behandler alle lige – både medarbejdere, kunder og kandidater uanset etnicitet, køn, religion og baggrund. Vi bidrager til mangfoldighed og diversitet – også på arbejdsmarkedet.

Vi forsøger at bidrage direkte til vores CSR-profil ved at ændre på de ting, som vi kan gøre noget ved. Det gør vi eksempelvis ved at bidrage til et mangfoldigt arbejdsmarked, der kan rumme og realisere alles kompetencer og evner. Vi stiller i den forbindelse krav om ansvarlighed hos vores medarbejdere, kandidater og kunder.

Vi mener, at arbejdsmarkedet skal kendetegnes ved at være motiverende og meningsfuldt for alle og medarbejdere skal kunne realisere deres potentiale og udvikle deres kompetencer i den stilling, som de besidder.

Vores forretning er naturligvis baseret på ordentlighed, hvor vi ikke tolererer bestikkelse og korruption.

På det miljø- og klimamæssige område iværksætter vi løbende initiativer for at reducere vores miljø- og klimamæssige aftryk. Vi arbejder målrettet på at nedbringe vores udledning af CO2. Vi anvender ofte videomøder som alternativ, og hvis det er muligt benytter vi os af samkørsel og bruger offentlige transportmidler. Vi undgår unødige print og reducerer vores energiforbrug ved anvendelse af ny teknologi.

 

Stop Papirspild mærket