IT-Projektleder til landsdækkende organisation i København

Brænder du for at arbejde med IT-projektledelse i spændingsfeltet mellem forretning og IT? Trives du med store og komplekse projekter, med mange stakeholders og både intern og ekstern udvikling.

Koncernen er ved at bygge en helt ny Projektledelsesfunktion til at understøtte deres 3 selskaber. De søger derfor 1 erfaren, alsidig og selvkørende senior IT-projektleder, som kan drive både klassiske store og små udviklings- og implementerings projekter.

Du bliver del af en IT-afdeling med højt fagligt niveau, i en uformel organisation og hverdag, hvor der fokuseres på forståelsen af hele processen i IT-projekter, fra softwareudvikling til infrastruktur. Du vil få tilhørsforhold i IT-afdelingen, og referere direkte til IT Chefen.

Du vil komme til at varetage opgaver såsom:

• Ledelse og styring af projekter fra idé til implementering

• Fokus på nye digitale projekter. Fastlæggelse af hvordan det skal driftes, integrationer, analyse, design, implementering. Forståelse for hele processen

• Udarbejdelse af projektoplæg, herunder behovsafklaring, beskrivelse af projektbegrundelser, scope og estimater – Herunder for den rette, deltage i udarbejdelse og opbygning af hele projektmodellen, best practices mv.

• Styring af fremdrift, økonomi og kvalitet – koordinering, kontrol og tæt samarbejde med store nationale eksterne leverandører

• Tæt samarbejde med projektstyregruppe og IT Chef

• Sikre høj kvalitet og robusthed i de implementerede systemer i samarbejde med drift og udvikling

Derudover får du mulighed for at arbejde med koncernens projektmodel og projektværktøjer og være med til præge hvorledes den nye organisation skal se ud, hvilke værktøjer der skal bruges mv.

Om dig som person forventer koncernen at du:

– Er certificeret projektleder – gerne PRINCE 2

– Har minimum 5 års erfaring med projektledelse,

– Kan motivere projektdeltagere og leverandører til at yde deres bedste i en travl hverdag, hvor nye digitale projekter skal igangsættes.

– Er selvstartende og i stand til både at eksekvere på en veldefineret opgave, såvel som ud fra et forretningsmæssigt mål finde at en passende løsning, opnå forretningsmæssig accept af denne og eksekvere på den

– Er en kreativ problemløser, med en udviklet situationsfornemmelse og positiv tilgang til opgaverne, som kan agere professionelt og konstruktivt i en verden der er under konstant forandring

– Har en struktureret tilgang til opgaver, med indførelse og brug af ”best practice” både ved implementering af nye løsninger og procesforbedringer i IT-afdelingen

________________________________________________________________________________________

Koncernen består af 3 selskaber og ca. 300 medarbejdere på en adresse centralt i København. De laver landsdækkende løsninger og har projekter til mange millioner kroner. Kompleksiteten er stor, og ligeledes er mulighederne.