“Enhver kan blive headhunter”

Her i Recruit IT vil vi i løbet af de kommende uger forsøge at aflive 3 myter, der er udbredte indenfor vores fag. I første korte opslag herunder vil vores headhunter, Mia Grodt, aflive myten om, at ”Enhver kan blive headhunter.”

Ja. At headhunte kan udøves uden autorisation og kan endda i snæver forstand end ikke betegnes som en profession. Det er måske årsagen til den svingende kvalitet i markedet af headhuntere. Groft sagt kan man mene, at det kun kræver en PC at starte op som headhunter. Jeg er af en anden opfattelse. Dog uden holdning til specifik uddannelsesmæssig baggrund som forudsætning for succes som headhunter. Jeg har selv en administrativ uddannelsesmæssig baggrund fra universitetet, hvor jeg har haft fingrene i tung statistik, abstrakte teoretiske analyser og pensum, der kan få selv den største bogorm til at tabe pusten. Det vil være forkert at sige, at jeg ikke bruger mine tilegnede kompetencer fra universitetet. Det gør jeg – og formentlig mere end jeg er bevidst om. Disse kompetencer kombineret med min erhvervserfaring har givet mig en solid referenceramme. Men, jeg oplever, at min største styrke som headhunter skal findes i evnen til at forstå og omsætte virksomhedens kultur, forretning og behov til meningsfulde elementer for potentielle kandidater. Det lyder måske uhåndgribeligt, men omdrejningspunkterne er fordybelse, ydmyghed, integritet og et skarpt fokus. Jeg mener ufravigeligt, at uanset hvilke redskaber vi hver især har i værktøjskassen, skal vi gøre os pokkers umage. For enden af umagelighedens kuperede vej ligger frugten som regel.

Comments are closed.