Kender du de 4 karakteristika ved den nye generation af medarbejdere? 🤔

Det siger sig selv, at det er vigtigt at forstå og være med til at skabe den fremtidige arbejdsplads. Dette indebærer i høj grad at vi sætter os ind i måden, hvorpå unge medarbejdere motiveres og arbejder på, da de i sidste ende udgør fremtiden. Deres indstilling til arbejde og deres måde at jonglere arbejde og fritid på vil være anderledes end den nuværende måde at gøre tingene på. Derfor føler vi, at det er relevant at vende blikket mod den yngre generations opfattelse af arbejdslivet. Vi beskriver her 4 træk ved den yngre generation og hvordan man kan motivere denne generation.

IT-interesse og teknologisk flair
Hvis man er vokset op indenfor de sidste 10-20 år, betyder det, at man er vokset op med konstant teknologisk udvikling. Man er vant til hele tiden at forholde sig til nye måder at kommunikere på og som en reaktion på denne konstante ændring i teknologien er denne generation som helhed karakteriseret som omstillingsparat og besidder evnen til hurtigt at sætte sig ind i nye måder at gøre tingene på. De vil have en helt naturlig interesse for og evne til at forstå IT og fordybe sig i teknologi, da de stort set er født med en tablet i hånden og har en indfødt brugerforståelse. Som en reaktion på den konstante effektivisering, der har præget deres opvækst, vil de yngre i stigende grad forsøge at finde ind til kernen af det gode arbejdsliv. De vil sandsynligvis være meget reflekterede omkring, hvilke værdier de ønsker at leve efter og hvad de vil prioritere. Dermed vil frihed oftere vægte højere end lønsatsen og de vil bruge kræfter på de ting, som de synes tilfører værdi til deres tilværelse. Derfor handler det som leder om at skabe fleksibilitet og hensyn til den enkelte medarbejder og vedkommendes situation.

Virksomhedens mission og egne værdier
Vi hører ofte, at den unge generation netop er vokset op i et samfund, som har individet i centrum og mange er i højere grad vokset op i velstand end tilfældet har været hos de forrige generationer. Derfor vil de stille krav til virksomhedens mål og vision og det handler for virksomhederne om at have fokus på Employer Branding for at tiltrække dygtige medarbejdere. Derfor skal man som virksomhed have en klar idé om, hvilke værdier, virksomheden er forankret i. Virksomhedens værdier skal så kommunikeres klart og tydeligt, så kandidater kan spore sig ind på, om de matcher deres egne holdninger. Medarbejdere vil så motiveres og fastholdes gennem et konsistent brand, hvor det klart og tydeligt kommunikeres, hvad virksomheden står for.

”Job hopping” og freelance-fremtid
Hvor det tidligere har været gennemsnitligt at sidde på en arbejdsplads i lidt over 4 år (disse tal varierer fra kilde til kilde), forudsiges det, at der fremover vil være meget mere udskiftning på arbejdspladserne, som i stigende grad vil bestå af freelance-arbejdskraft. Det vil betyde, at der vil være en højere tilfredsstillelse blandt medarbejderne, da de bliver udfordret med en bred vifte af opgaver i forskellige stillinger og konstant søger glæde og tilfredsstillelse. Fordelene ved at hyre medarbejdere, som har været ansat i mange forskellige virksomheder er, at de udviser ambition, motivation og viljen til at lære nye ting. Det handler om konstant at udfordre og opkvalificere medarbejdere, hvis man ønsker at fastholde dem. Graden af nye projekt- og freelance-stillinger diskuteres og fremtidsudsigterne er stadig tvetydige – hvor nogle mener, at det fremtidige arbejdsmarked nærmest udelukkende vil bestå af freelancere og projektstillinger, mener andre, at de vil udgøre en større andel af arbejdsmarkedet, men ikke nødvendigvis i en ekstrem grad.

Kommunikationssøgende
Et sidste træk ved den yngre generation er, at de søger kommunikation og hyppig feedback. De er vant til at blive rost for de gode ting, som de gør og har behov for at vide, om de er på rette spor. De har ofte idéer til ændringer og vil gerne have deres kreative indspark hørt og evalueret. Samtidig med, at de ønsker at blive bekræftet, vil de gerne have frie rammer og ønsker at bestemme over balancen mellem fritid og arbejdsliv. Som leder handler det om at komme med tilstrækkelig feedback samtidig med, at der skal udvises frihed, så medarbejdere ikke får muligheden for at bruge deres kreativitet og blive udfordret.

Comments are closed.