AI og Rekruttering del 3 af 3: Hvordan skal vi forholde os til AI’s fremtid i rekrutteringsbranchen?

Sidste del af vores headhunter Niels skriv om kunstig intelligens og rekrutteringsbranchen. Hvorvidt scenariet med Job Robot fra sidste artikel er et realistisk scenarie i den nærmere fremtid, er der diskussion om blandt tech-skeptikere og optimister, men det er svært at benægte, at udviklingen indeholder en del dilemmaer. Hvis vi når dertil, at robotter i fremtiden vil kunne varetage samtaler med kandidater, vil det være svært for kandidaten at få et indtryk af virksomheden, hvis denne er repræsenteret med en robots tilstedeværelse. I fremtiden vil robotter besidde egenskaber, som gør, at de vil kunne gennemskue mennesker og indgå i en dybere relation med os. Det betyder, at de dybereliggende mekanismer, som vi indtil nu har troet var eksklusive for os mennesker såsom empati, vil kunne karakterisere en robot. Magtfordelingen i en samtalesituation – og rekrutteringsprocessen i det hele taget – vil derfor være anderledes og den dynamiske ordudveksling, som vi har i dag vil i stor grad udeblive da vi ikke kan løbe fra det faktum, at robotter aldrig vil have samme emotionelle følehorn som mennesker. Vi håber, at artiklerne har vækket din eftertænksomhed i forhold til nogle af de problemstillinger, som vi kan komme til at risikere at stå med, når AI for alvor gør sit indtog i rekrutteringsbranchen. Du kan jo spørge dig selv, om du vil turde ansætte en person – udelukkende baseret på de fakta, som AI-systemer har fundet om vedkommende på Internettet og om du vil have tiltro til, at en robot vil kunne varetage ansættelsessamtalen.

Som headhuntere i Recruit IT tænker vi meget på, hvordan fremtiden ser ud i forhold til AI og rekruttering – vi er glade for alt det, som teknologi i dag muliggør, men ser samtidig på udviklingen med en vis måben. Vi står overfor en kompleks fremtid, hvor robotter og menneskers ansvarsområder vil supplere hinanden og overlappe. Som headhuntere opnår vi en stor glæde i at se en medarbejder blomstre i en ny stilling og at se en virksomhed opnå nye højder gennem ansættelsen af vores fundne kandidat. Det er svært at forestille sig, at en robot vil kunne føle tilsvarende begejstring.

Comments are closed.