Fordele ved at vælge det mindre oplagte CV

Vi hører ofte, at det er en god idé at ansætte ud fra tanken om ”hele” mennesket i stedet for udelukkende på kompetencer, da personlige kompetencer i stigende grad er vigtige. Der kan være store fordele ved at vælge kandidaten, der har måttet kæmpe sig frem til, hvor vedkommende er i dag og som dermed kan ses som en underdog eller fighter. Men hvilke fordele er der helt konkret ved at vælge kandidaten, der på papiret ser mindre oplagt ud? Her kommer vi med 4 fordele ved at vælge ”fighteren” frem for det oplagte valg. Hermed ikke sagt, at en kandidat, som besidder alle de rigtige egenskaber på papiret, og som umiddelbart virker som det oplagte valg ikke kan varetage en stilling med stor kompetence.

  • Fighteren har kæmpet og overvundet forhindringer og er klar til at gøre dette igen

Det falder denne kandidat naturligt at støde på forhindringer og giver sjældent, hvis ikke aldrig op. Det er en del af vedkommendes mentalitet, at der skal kæmpes og at tingene ikke kommer af sig selv. Hårde tider kræver en fightermentalitet, som skaber resultater. Fighteren er dermed også drevet af passion og mening.

  • Posttraumatisk-vækst som et konstruktivt udfald af dysfunktionalitet

Ligesom at traumer kan føre til stress, angst og depression, så påstås det, at traumatiske oplevelser i nogle tilfælde kan bringe noget positivt med sig. Begrebet post-traumatisk vækst går ud på, at der kan komme konstruktive perspektiver ud af traumatiske oplevelser – eksempelvis er psykisk robusthed, dybere relationer til andre mennesker, øget personlig styrke og modenhed positive aspekter, der kan udvikles. Dermed er det vigtigt at tænke over, at modstand kan føre noget positivt med sig.

  • Humor som middel

Når man har været udsat for alvorlige prøvelser i livet, har man ofte en god evne til at bruge humor på en konstruktiv måde. I situationer, der kan virke konfliktoptrappende, kan humor nemlig bruges til at løsne en stemning i stedet for at medvirke til konflikt og dårlig stemning. I arbejdssammenhænge kan humor dermed fungere som en måde at løsne op og skabe en mere uformel, men stadig konstruktiv tone.

  • ”Hvis der skal ske forbedringer, så skal jeg selv gøre noget”

Kandidaten er samtidig indstillet på, at tingene ikke sker af sig selv, men tværtimod sker gennem initiativ og engagement. De indtager ikke en offerrolle, men nærmere en fighterrolle, hvor de ved, at de skal være proaktive og tage action for at der sker noget. De er typisk ikke afventende på en arbejdsplads og er ikke bange for at arrangere både faglige og sociale tiltag.

Baseret på de fire egenskaber, som de mindre oplagte kandidater besidder, ser vi, hvordan de i stedet har opnået personlige kompetencer, som kan være ganske gavnlige i en jobsituation. Vi håber, at de konkrete personlige egenskaber har givet bud på, hvad den mindre oplagte kandidat kan bidrage med.

 

 

Comments are closed.