Recruit IT formidler nu også freelancere!

Freelancere er i stigende grad en integreret del af virksomhedens ressourceberedskab og kan være med til at skabe et fleksibelt produktionsapparat.

Recruit IT leverer IT-freelancere med specialistviden indenfor udvikling, infrastruktur, netværk og drift.

Det er ikke svært at finde freelancere, men det kan være udfordrende og tidskrævende, at finde den rigtige freelancer, som kan levere resultater og værdi fra starten. Vi anvender vores store erfaring indenfor rekruttering og viden om IT til at lave det rigtige match mellem kunde, opgave og freelancer. Rekrutteringsprocessen, og man skal være opmærksom på at det er en rekrutteringsproces, udføres I tæt samarbejde med kunden.

Ring til os på 71 99 02 10 eller kontakt os her

Comments are closed.